Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření vlastností a diagnostika obráběcích strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35A002 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Garant předmětu: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.

V předmětu se posluchači seznámí s teorií měření zaměřenou na výrobní stroje a systémy. Základem testování vlastností těchto strojů jsou mezinárodně standardizované metody. K měření se používá široká škála snímačů a přístrojů, často specializovaných a využívajících digitální zpracování signálů.

Požadavky:

Základy statiky a dynamiky strojní konstrukcí.

Základy elektrotechniky.

Základy konstrukce obráběcích strojů.

Řešení diferenciálních rovnic druhého řádu.

Osnova přednášek:

Principy technické diagnostiky.

Zkoušky obráběcích strojů.

Standardní měřicí metody dle ISO 230.

Snímače a přístroje.

Sběr a zpracování dat.

Analýza dat.

Osnova cvičení:

Měření:

geometrické přesnosti (různé metody), statické tuhosti, dynamické tuhosti, teplotních polí mechanické konstrukce. Měření hlučnosti.

Cíle studia:

Prvním cílem studia tohoto předmětu je naučit se základům technické diagnostiky aplikovaným na diagnostiku obráběcích strojů. Obráběcí stroje mají své specifické vlastnosti, funkce a parametry a tomu je podřízena jejich diagnostika.

Druhým cílem je ovládnout vybrané diagnostické metody pro obráběcí stroje. Jedná se o metody měření přesnosti, tepelného chování, statické a dynamické tuhosti a hlučnosti. Ve všech případech je cílem výuky naučit posluchače jednak na metodiku měření a sběru dat a jednak na zpracování data a jejich analýzu.

Studijní materiály:

Přednášky z Diagnostiky obráběcích strojů.

ISO 230.

Poznámka:
Další informace:
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12135-VSZ/download/obor_stud/SD_-_2351086/090302-Ucebni_texty_SD.pdf
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10896502.html