Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie obrábění se systémy CAD/CAM

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O008 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.

Požadavky:

- Zvládnutí předepsané náplně předmětu.

- Praktická verifikace vytvořených programů pro CNC stroje

Osnova přednášek:

1. Moderní CAD/CAM systémy

2. Modelování v rovině

3. Modelování v prostoru

4. Práce na sestavě

5. Sestavení partprogramu pro frézování

6. Generování NC programu

7. Verifikace CL dat a NC programů

Osnova cvičení:

1. CAD/CAM - modelování v rovině

2. CAD/CAM - modelování v rovině

3. CAD/CAM - modelování v prostoru

4. CAD/CAM - modelování v prostoru

5. Sestavení partprogramu pro frézování

6. Optimalizace drah pro hrubování

7. Optimalizace drah pro obrábění na čisto

8. Verifikace CL dat

9. Verifikace NC programu

10. Obrábění na CNC řízené frézce

11. Obrábění na CNC řízené frézce

12. Obrábění na CNC řízené frézce

13. Práce se sondami na CNC řízené frézce

14. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895802.html