Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie obrábění na CNC strojích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O007 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie obrábění ve vazbě na typ a koncepci obráběcího stroje, řídicího systému a jeho softwarového vybavení, zásady volby a určování pořadí operačních úseků obráběcích operací realizovaných na CNC strojích, zásady volby řezných podmínek, zásady volby řezných nástrojů, upínání obrobků, zásady sestavení řídicích NC programů ručně a s využitím CAD-CAM systémů, problematika přenosu dat digitálních modelů, technologičnost soustružnických poloautomatů a obráběcích center. Technologičnost CNC řízených frézek, vyvrtávaček a nerotačních obráběcích center, CNC řízení ve velkosériových výrobách, zásady optimalizace výběru nástroje a optimalizace řezných podmínek.

Požadavky:

- Zvládnutí předepsané náplně předmětu.

- Praktická verifikace vytvořených programů pro CNC stroje.

Osnova přednášek:

1. Ruční programování - parametricky zadaný NC program

2. Ruční programování - větvení NC programu

3. CAM - generování NC progamu pro soustruh

4. CAM - generování NC progamu pro frézku ve 2.5D

5. CAM - generování NC progamu pro frézku ve 3D

6. Dílenské programování - použití pro programování soustruhu a frézky

7. CAM pro dlouhotočný automatický soustruh - sestavení partprogramu

Osnova cvičení:

1. Ruční programování - sestavení NC programu pro CNC soustruh

2. Ruční programování - parametrizace NC programu

3. Ruční programování - sestavení NC programu pro CNC frézku

4. Ruční programování - sestavení NC programu s větvením pro CNC frézku

5. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor soustružení

6. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor soustružení - makra

7. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor gravírovací frézování

8. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve 2.5D

9. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve 3D

10. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve více D

11. Dílenské programování soustruhu- sestavení partprogramu

12. Dílenské programování frézky- sestavení partprogramu

13. Strojní programování - sestavení partprogramu pro soustružení na dlouhotočném automatu

14. Postprocesing CL dat - příklady postprocesor generátorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895702.html