Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Racionalizace výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O005 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Racionalizace TPV pomocí PC. Systematická manipulace s materiálem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.

2. Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.

3. Metody zjišťování ztrát. Snímky pracovního dne.

4. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací.

5. Teorie náhodných výběrů. momentové pozorování.

6. Metody zjišťování spotřeby času a stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární. Racionalizace operačních úseků.

7. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.

8. Teorie vícestrojové obsluhy. Obsluha více zařízení (tepelné zpracování).

9. Pohybové studie. Rozdělení. Pohybové studie elementární.

10. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST.

11. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.

12. Taktování a vyvažování montážních (výrobních) linek.

13. Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.

14. Racionalizace TPV pomocí PC.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

- Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895502.html