Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komplexní kvalita technických povrchů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O003 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.

Úvod do inženýrství povrchů. Komplexní kvalita (integrita)-morfologie povrchů a stav podpovrchových vrstev. Experimentální a analytické hodnocení tepelných a mechanických napěťových polí v podpovrchových vrstvách. Významné charakteristiky integrity :mikro a makrogeometrie, metalurgie podpovrchových vrstev, zbytková pnutí. Vliv komplexní kvality

na provozní chování složitě namáhaných součástí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vliv technologických procesů na klitu povrchů

2.Hodnocení tepelných a napěťových polí

3.Mikrogeometrie a struktura povrchů, vady

4.Strukturní změny v podpovrchové vrstvě

5.Změny mechanických charakteristik

6.Fyzikální a chemické změny

7.Zbytková pnutí

8.Měření a hodnocení zbytkových pnutí

9.Komplexní vyjádření kvality povrchů

10.Vliv kvality na vlastnosti a provozní chování součástí

11.Mecanické zpevňovací procesy

12.Funkční vrstvy a povlaky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Neckář,F.,Kvasnicka.I.:Vybrané statě z úběru materiálu. Skripta ČVUT v Praze, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895302.html