Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální metody v technologii obrábění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O002 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Základy plánování, realizace a vyhodnocování experimentů.

Obrábění: experimentální metody studia mechaniky tvoření třísky, oblasti primární a sekundární plastické deformace, tvorby nárůstku, zpevnění a zbytkových pnutí obrobeného povrchu, řezných sil, chvění vynuceného a samobuzeného, tepelných jevů, příčin a forem opotřebení, trvanlivosti břitu, obrobitelnosti materiálu, řezivosti nástrojů a řezných prostředí.

Požadavky:

Znalosti problémů.

Osnova přednášek:

Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení

Měření teplot, termočlánky

Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění

Experimentální studium tvoření třísky, primální a sekundární plastické deformace

Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu

Měření sil řezání a vibrací při obrábění

Měření tepla, teploty řezání a teplotních polí

Měření opotřebí a trvanlivostí nástrojů

Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin

Osnova cvičení:

Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení

Měření teplot, termočlánky

Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění

Experimentální studium tvoření třísky, primální a sekundární plastické deformace

Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu

Měření sil řezání a vibrací při obrábění

Měření tepla, teploty řezání a teplotních polí

Měření opotřebí a trvanlivostí nástrojů

Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin

Cíle studia:
Studijní materiály:

Mádl, J.: Experimentální metody v teorii obrábění, ČVUT, Praha 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895202.html