Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Brousicí nástroje a materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O001 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

prof. Dr. Ing. František Holešovský

Technická charakteristika nástroje, stavba brousicích nástrojů, tvary a druhy, použití. Upínání nástrojů, pevnost a dovolená pracovní rychlost. Materiály zrna, vlastnosti, klasické a nové materiály, mechanizmus opotřebení. Pojivo brousicích kotoučů, vlastnosti, význam. Nové materiály a systémy. Zkoušení brousicích kotoučů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

I. Krystalická stavba a klasifikace brousicích materiálů

1. Přehled základních modifikací abrazivních materiálů (zrn)

2. Příklady způsobu legování a úpravy kvality zrn

3. Metody klasifikace kvality zrn

II. Přírodní a syntetické brousicí materiály

1. Klasické, inovované a vysoce tvrdé materiály

2. Přírodní a umělé materiály - původ, výroba, stavba, druhy, použití

3. Nové brousicí systémy a materiály

III. Stavba brousicích nástrojů, vázané, pružně uložené a volné abrazivo

1. Makrostruktura brousicího kotouče klasického a BK nových systémů

2. Morfologie povrchu BK, stanovení počtu zrn, parametry BK

3. Technická charakteristika BK (označování podle různých norem)

4. Charakteristika a druhy pružných brousicích těles a volného abraziva

IV. Tvorba třísky a vytváření povrchu při broušení

1. Vliv makogeometrie na tvorbu třísky a vytváření povrchu

2. Mikrogeometrické poměry při tvorbě třísky a vytváření povrchu

3. Metody studia jevů tvorby třísky

V.Hodnocení efektivnosti procesu broušení

1. Kriteria hodnocení efektivnosti a jejich kritické posouzení

VI. Řezivost a obrobitelnost při broušení

1. Kriteria řezivosti a obrobitelnosti, jejich kritické posouzení

2. Interakce nástroje a broušeného materiálu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

- Garšin, A.P., Gropjanov, V.N., Lagunov, J.V. Abrazivnyje materialy. 1.vyd., Mašinostrojenije, Leningrad 1983

- Černý, V., Pospíšil, L. Brusivo a brusné nástroje. 1.vyd., SNTL Praha 1967

- Maslov, J.N. Teorie broušení kovů. 1.vyd. SNTL, Praha 1979

- Reinhold, R., Clausnitzer, M. Schleifen. 1.vyd. VEB Verland Technik, Berlin 1988

- Kříž, R. a kol. Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství. III.část, Montanex 2001

- Marinescu, I.D.,Hitchiner,M. Handbook of Machining with Grinding Wheels. CRC Press, 2007

- Davim, P.J., Jackson, M.J. Nano and Micromachining. Wiley, 2008

- Klocke, F., Kuchle, A., Kuchle, A. Manufacturing Processes . Springer Verlag, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895102.html