Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie obrábění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34A004 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.

Požadavky:

Znalosti problémů.

Osnova přednášek:

1. Tvoření třísky

2.Materiál, geometrie břitu, řezné podmínky a další faktory,a jejich vliv na primární plastickou deformaci

3.Sekundární plastická deformace, tvorba nárůstku.

4.Integrita povrchu

5.Zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše

6.Síly, krouticí moment a výkony při obrábění, jejich výpočet a vliv pracovních parametrů

7.Chvění při obrábění

8.Teplo a teplota řezání

9.Příčiny a formy opotřebení

10.Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu

11.Optimální velikost opotřebení

12.Travanlivost a životnost nástroje, vliv pracovních podmínek

13.Obrobitelnost a řezivost

14.Řezné prostředí

Osnova cvičení:

1. Měření deformací při tvoření třísky

2. Experimentální stanovení závislosti koeficientu pěchování na řezné rychlosti

3.Měření sil při řezání

4.Měření krouticího momentu při řezání

5.Měření výkonu při řezání

6.Určení vlivu vybraných parametrů na samobuzené kmitání

7.Měření teploty řezání

8.Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách

9.Měření opotřebení břitu

10.Vyhodnocení závislostí velikosti opotřebení na čase obrábění

11.Stanovení optimální velkosti opotřebení břitu při hrubování a obrábění na čisto

12.Určení Taylorova vztahu

13.Experimentální určení obrobitelnosti

14.Testování procesních kapalin

Cíle studia:
Studijní materiály:

Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895002.html