Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální metody svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O011 ZK 4P+1L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE

Vyučující: prof. Ing. jiří Dunovský, CSc. IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Rozdělení speciálních metod svařování a tepelného dělení, popis principu, aplikace a použití. Fyzikální způsoby svařování: laserové svařování, svařování elektronovým paprskem a plazmou. Speciální metody svařování v tuhém stavu: svařování třením, difúzí, výbuchem, ultrazvukem apod. Ostatní způsoby svařování: Aluminotermické svařování, přivařování svorníků, vysokofrekvenční svařování. Metody spojování speciálních typů spojů a speciálních kombinací materiálů.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování.

Osnova přednášek:

- Charakteristika a rozdělení speciálních metod svařování - fyzikální způsoby svařování s vysokou hustotou výkonu, metody s nízkým vneseným teplem (s alternativními typy energie), ostatní metody svařování

- Podrobný popis jednotlivých metod svařování, způsob vzniku spoje, konstrukce zařízení, parametry, použití a aplikace, výhody a nevýhody, příprava svarových ploch a prováděné typy svarů:

o Svařování plazmou

o Svařování laserem

o Svařování elektronovým svazkem

o Svařování tlakem za studena

o Svařování difúzí

o Svařování třením (konvenční, setrvačníkové, FSW)

o Svařování výbuchem

o Svařování ultrazvukem

o Svařování aluminotermické

o Přivařování svorníků

o Svařování vysokofrekvenční

o Svařování magneticky ovlivněným el. obloukem

o Speciální způsoby tepelného dělení

Osnova cvičení:

Dle dohody

Cíle studia:

Podrobné seznámení studentů se speciálními metodami spojování materiálů, jejich aplikacemi a vhodným použitím.

Studijní materiály:

- Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT FS, Praha 1984

- Turňa,M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989

- Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10894202.html