Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Renovace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O010 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vedoucí předmětu: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.

Zásady renovací a renovačních technologií. Technicko-ekonomické problémy renovace. Životnost renovovaných součástí. Renovační technologie. Modely projektování renovačních technologií. Ekonomická efektivnost renovace opotřebených součástí.

Požadavky:

Absolvování vysokoškolského studia na technické univerzitě - obor strojírenství, elektrotechnika, chemie.

Osnova přednášek:

1. Procesy degradace strojních systémů

2. Základní principy renovací

3. Přehled renovačních technologií.

4. Projektování renovačních technologií.

5. Ekonomická efektivnost jednotlivých renovačních technologií

6. Praktické příklady renovací.

Osnova cvičení:

Praktické seznámení s jednotlivými způsoby renovací.

Cíle studia:

Seznámit studenty s možnostmi renovačních technologií a jejich technicko-ekonomickou problematikou.

Studijní materiály:

- ASTM Handbook, vol. 6, Welding, Brazing and Soldering

- Kuncipál, J. - Pilous, V. - Dunovský J.: Nové technologie ve svařování. SNTL. 1984.

- Vigner, M. - Zelenka, A. - Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL, Praha , 1984

- Ambrož, O. - Kašpar, J.: Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití. SNTL, Praha, 1990

- Články v časopisech: Svařování, Welding J., Surface and Coating Technology

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10894102.html