Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová podpora tváření kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O009 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti tváření kovů.

Požadavky:

Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

Filosofie zavádění počítačové podpory ve tváření kovů. Požadavky kladené na hardware a software. Algoritmizace zadávání vstupních dat z hlediska materiálu, nástroje, stroje a použité technologie. CAD/CAM v objemovém tváření. Modelovaní toku materiálu při zápustkovém kování pomocí programu FormFem, QForm. CAD/CAM v oblasti tažení plechu. Možnosti využití simulačních softwarů v oblasti plošného tváření. Počítačová podpora při projektování výroby pomoci expertních systémů.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Získání praktických znalostí v oblasti využívání počítačové podpory ve tváření kovů.

Studijní materiály:

firemní prospektový materiál, vlastní sylaby na fakultní síti.

Poznámka:

Garant: Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10894002.html