Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O008 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vedoucí předmětu: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.

Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.

Požadavky:

Dokončené inženýrské studium na strojní fakultě.

Osnova přednášek:

1. Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků.

2. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení.

3. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování. 4. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností.

5. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení.

6. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.

Osnova cvičení:

Experimenty v rámci řešení disertace.

Cíle studia:

Pochopení principů přípravy a aplikace otěruvzdorných vrstev a povlaků v různých procesech opotřebení.

Studijní materiály:

- Vocel, M. - Dufek, V. a kol.: Tření a opotřebení strojních součástí. SNTL, Praha, 1976

- ASTM Handbook vol. 18

- Hutchings, I. M.: Tribology. Friction and Wear of Engineering Materials. Edward Arnold Publication, London - Paris, 1992

- Suh, N.P.: Tribophysics, Prentice-Hall, Inc.,1986

- Suchánek, J. - Kuklík, V. - Zdravecká, E.: Abrazivní opotřebení materiálů, ČVUT, 2007

- Suchánek, J.: Erozivní opotřebení materiálů. Vydavatelství ČVUT, 2014

Časopisy Wear, Tribology Intern., Tribological Letters, Surface and Coating Technology

Sborníky národních a mezinárodních konferencí

Poznámka:

konzultace

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10893902.html