Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizace technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O007 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

Optimalizace okrajových podmínek tváření z hlediska rozdělení deformací. Použití výpočetní techniky pro návrh technologií tváření. Metoda měrných sítí. Optimalizace počtu tvářecích operací, geometrie nástroje, množství a druhu maziva, tlaku přidržovače, jakosti materiálu.

Požadavky:

Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

Možnosti optimalizování technologií plošného tváření z hlediska materiálu (jakost a polotovar), nástřihových plánů, volby postupu lisování, druhu tvářecího stroje, nástroje. Posouzení výrobních možností z hlediska nákladovosti, pro dané vyráběné množství, přesnosti, ekologie, zdravotních předpisů, výrobního parku, bezpečnosti práce a výrobních rizik.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Získání znalostí v oblasti optimalizace tváření.

Studijní materiály:

sborníky z mezinárodních konferencí, nová technická literatura, technické časopisy

Poznámka:

Forma: konzultace

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10893802.html