Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování povrchových úprav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O006 ZK 4P+1L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Zkoušející: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan

Kudláček, Ph.D.

Způsoby ochrany proti opotřebení, způsoby ochrany proti korozi, způsoby ochrany proti žáru, speciální povlaky, povlaky slitinové a disperzní, technologie povrchových úprav, předúpravy povrchu, zařízení pro povrchové úpravy, navrhování a projektování výrobních technologií, zkušebnictví, normy, legislativa, technicko-ekonomické vyhodnocení povrchových úprav.

Požadavky:

Znalost základních poznatků z oboru povrchových úprav vyplývajících z předchozího studia.

Osnova přednášek:

Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.

Projektování a návrh provozů povrchových úprav.

Čištění a předůpravy povrchu v provozech povrchových úprav.

Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.

Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.

Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty samostatně navrhovat vhodné povrchové úpravy a ochrany materiálů v souvislostech výrobek - technologie - ekonomika - životní prostředí

Studijní materiály:

1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

5.BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.

6.BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:

Předmět určen pro doktorandské studium

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10893702.html