Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laserové technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O004 ZK 4P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE

Vyučující: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Vznik laserového záření a jeho technologické využití. Konstrukce laserových technologických zařízení, automatizace a robotizace. Typy laserů a jejich vzájemné porovnání - výhody vs. nevýhody. Interakce laserového svazku s materiálem. Aplikace a použití laserových systémů, parametry jednotlivých procesů.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování a z oblastí laserových systémů.

Osnova přednášek:

- Vznik laserového záření - konstrukce rezonátoru a dalšího příslušenství - způsoby buzení (excitace), absorpce, emise záření

- Rozdělení průmyslových laserů - podrobný popis jednotlivých typů - typy aktivních prostředí, rozdělení dle oblastí generovaného elektromagnetického spektra záření, vlnové délky (pevnolátkové, plynové a polovodičové lasery)

- Moderní typy laserů (vláknové, diskové a diodové lasery)

- Interakce laserového svazku s materiálem - absorptivita resp. odrazivost, vznik plazmatu

- Aplikace a použití laserových systémů ve strojírenství - typy procesů, pracovních režimů, parametrů a podmínek procesu

- Popis laserového svařování, řezání, popisování a gravírování apod.

- Bezpečnost práce a nebezpečí související s laserovými systémy

Osnova cvičení:

Dle dohody

Cíle studia:

Vysvětlit základní princip vzniku laserového svazku pro využití na technologické aplikace, včetně základního popisu ineterakce laserového svazku s materiálem.

Studijní materiály:

- Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT FS, Praha 1984

- Turňa,M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989

- Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

- Vrbová - Jelínková - Gavrilov: Úvod do laserových systémů, ČVUT FJFI, Praha, 1991

- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

- Ready J. F.: LIA Handbook of Laser Materials Processing, LIA, 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10893502.html