Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatizace procesu svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O001 ZK 4P+1L
Garant předmětu:
Ladislav Kolařík
Přednášející:
Ladislav Kolařík
Cvičící:
Ladislav Kolařík
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu: Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Specifikace mechanizované, automatizované a robotizované výroby z hlediska svařování. Výběr technologií a metod spojování materiálů, vhodných pro automatizaci a robotizaci. Metody svařování - popis a porovnání, optimalizace režimů svařování, řízení a monitorování svařovacích parametrů a procesu. Periferní svařovací zařízení. Zařazení do výrobního cyklu. Technická, bezpečnostní a ekonomická hlediska automatizace a robotizace svařování.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování.

Osnova přednášek:

- Všeobecný úvod do automatizace - základní pojmy, definice a rozdělení

- Metody spojování vhodné pro mechanizovanou, automatizovanou a robotizovanou výrobu - přehled o svařovacích procesech a jejich vliv na kvalitu a produktivitu výroby

- Typy senzorů - rozdělení a použití - typické způsoby využití (sledování svarové spáry, snímání oblouku)

- Periferní zařízení - typy polohovadel a manipulátorů, čistící stanice

- Způsoby řízení a monitorování svařovacích parametrů

- Robotizace svařovacího procesu - simulace, programování (on-line, off-line)

- Možnosti zvyšování produktivity:

o Svařování do úzkého úkosu

o Orbitální svařování

o Multidrátové systémy podávání PM

- Požadavky na zdraví, bezpečnost a hygienu práce

Osnova cvičení:

Dle dohody

Cíle studia:

Seznámit studenty s možnostmi mechanizace, automatizace a robotizace svařovacího procesu, včetně volby a použití vhodných technologií.

Studijní materiály:

- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985

- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981

- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10893202.html