Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33A003 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.

Vyučující: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.,IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Rozdělení a podrobný popis principu jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení - konvenčních i speciálních, značení metod dle platných EN a ASM norem. Teorie elektrického oblouku. Svařovací zdroje pro obloukové a odporové svařování. Základy svařitelnosti kovových materiálů. Aplikace a použití jednotlivých metod svařování. Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých metod spojování a tepelného dělení. Návrh vhodné metody spojování pro konkrétní aplikace.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie a nauky o materiálech.

Osnova přednášek:

- Všeobecný úvod do technologie svařování - terminologie (EN ISO 6947, ISO 17 659), historie, rozdělení metod svařování a jejich značení (EN ISO 4063)

- Popis principu jednotlivých metod svařování a tepelného dělení, výhody vs. nevýhody, používaná zařízení, použití a aplikace:

o Plamenové svařování a příbuzné procesy (OGW)

o Ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA)

o Poloautomatické svařování tavící se kovovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního a aktivního plynu (MIG/MAG)

o Svařování neodtavující se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (WIG/TIG)

o Svařování plněnou elektrodou (FCAW)

o Automatické svařování pod tavidlem (SAW)

o Odporové svařování (bodové, švové, výstupkové, stykové)

o Ostatní svařovací procesy

o Základní metody pájení - porovnání s metodami svařování

o Metody tepelného dělení (řezání kyslíkem, plazmou a laserem)

o Metody termického nástřiku

- Teorie elektrického oblouku - vznik el. oblouku, teplotní bilance, rozložení napětí, děje

- Způsoby ochrany svarového spoje - typy a vlastnosti ochranných atmosfér a svářečských strusek a tavidel

- Zdroje energie pro obloukové a odporové svařování

- Deformace a napětí při svařování - důvody vzniku, způsoby eliminace

Osnova cvičení:

Dle dohody

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy, aplikacemi a použitím jednotlivých metod spojování a tepelného dělení kovových materiálů.

Studijní materiály:

- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

- Országh, V., Országh, P. : Zváranie TIG ocelí a neželeznýh kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 1998

- Országh, P., Országh, V. : Zváranie MIG⁄MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 2000

- Országh, P., Orszáhg, V. : Zváranie MMA ocelí a neželezných kovov, VEDA,Bratislava, 2003

- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985

- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981

- Zeke, J. : Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou, Alfa, Bratislava, 1990

- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

- Adamka, J. a kolektiv : Základy zvárania, dělenka a spájkovania kovov, Alfa, Bratislav, 1983

- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001

- Hänsch, H, Kresb, J.: Deformace a pnutí ve svařovaných konstrukcích, SNTL, Praha, 1964

- Kleander, A., Blažek, J. : Přídavné materiály pro svařování, SNTL, Praha, 1973

- Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10892802.html