Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie koroze a povrchových úprav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33A002 ZK 4P+1L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Zkoušející: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan

Kudláček, Ph.D.

Základy koroze, rozdělení a druhy koroze, ochrana proti korozi, korozní zkušebnictví, korozivzdorné materiály, korozní charakteristiky kovů, technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní

technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontrola kvality povrchových úprav.

Požadavky:

Znalost základních poznatků z oboru povrchových úprav vyplývajících z předchozího studia.

Osnova přednášek:

1. Koroze

2. Předúpravy povrchu

3. Anorganické povrchové úpravy

4. Organické povrchové úpravy

5. Žárové pokovení

6. Konverzní povlaky

7. Ekologické aspekty povrchových úprav

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je předat studentům základy z teorie koroze a technologie povrchových úprav.

Studijní materiály:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

Poznámka:

Předmět určen pro doktorandské studium

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10892702.html