Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32T002 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Petr Zuna
Přednášející:
Petr Zuna
Cvičící:
Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Janovec, J., Macek,K., Zuna,P.: Fyzikální metalurgie, ČVUT Praha, 2004.

Fiala,J., Mentl,V., Šutta,P.: Struktura a vlastnosti materiálů, Academic, Praha, 2003.

Ashby,M.F., Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1,2, Oxford, Pergamon- Elsevier Sci. Ltd, 1994.

Poznámka:

Prof. Ing. Petr Zuna,CSc. D.Eng. h.c., Prof. Ing. Karel Macek, DrSc.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10892402.html