Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika nekovových materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32T001 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Františka Pešlová, Petr Špatenka
Přednášející:
Františka Pešlová, Petr Špatenka
Cvičící:
Františka Pešlová, Petr Špatenka
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Polymery. Molekulární a nadmolekulární struktura. Molární hmotnost a její distribuce. Krystalizace. Skelný přechod a tání. Polymerní směsi. Elasticita a viskoelasticita. Mechanizmy plastické deformace. Superpozice teplota-čas. Tepelná, světelná a chemická degradace. Tepelné, optické a elektrické vlastnosti. Lomové chování. Keramika. Atomové vazby, krystalové struktury, polymorfie. Slinování a porozita, velikost zrna a skelná fáze. Elektrické a tepelné vlastnosti, vnitřní napětí, odolnost proti tepelným šokům. Geometrické aspekty pohybu dislokací. Křehké chování a zvyšování houževnatosti. Pevnost a Weibullova statistika. Vliv charakteristik prášků a zhutňovacích procesů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Tření a opotřebení. Kompozity. Polymerní a keramické matrice. Strukturní a mechanické charakteristiky výztuží. Adheze- výztuž - matrice a vlastnosti mezifázového rozhraní. Směrové závislosti fyzikálních a mechanických vlastností. Porušování kompozitních struktur. Teorie nanokompozitů s polymerní matricí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Polymery. Molekulární a nadmolekulární struktura. Molární hmotnost a její distribuce. Krystalizace. Skelný přechod a tání. Polymerní směsi. Elasticita a viskoelasticita. Mechanizmy plastické deformace. Superpozice teplota-čas. Tepelná, světelná a chemická degradace. Tepelné, optické a elektrické vlastnosti. Lomové chování. Keramika. Atomové vazby, krystalové struktury, polymorfie. Slinování a porozita, velikost zrna a skelná fáze. Elektrické a tepelné vlastnosti, vnitřní napětí, odolnost proti tepelným šokům. Geometrické aspekty pohybu dislokací. Křehké chování a zvyšování houževnatosti. Pevnost a Weibullova statistika. Vliv charakteristik prášků a zhutňovacích procesů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Tření a opotřebení. Kompozity. Polymerní a keramické matrice. Strukturní a mechanické charakteristiky výztuží. Adheze- výztuž - matrice a vlastnosti mezifázového rozhraní. Směrové závislosti fyzikálních a mechanických vlastností. Porušování kompozitních struktur. Teorie nanokompozitů s polymerní matricí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Young,R.J. - Lovell,P.A.: Introduction to Polymers, Chapman&Hall 1994,ISBN 0412306409.

2. Richerson,D.W.: Modern Ceramic Engineering, Marcel Dekker 1992, ISBN 082478634-3.

3. Engineered Materials Handbook, Vol. 1 Composites, ASM International 1987, ISBN 0871702797.

Poznámka:

Garant - Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10892302.html