Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování nekovových materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O005 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Plasty. Reologie polymerních tavenin. Vstřikování, vytlačování, vyfukování, tvarování, svařování, práškové technologie. Keramika. Příprava keramických prášků. Slinování a reakční slinování. Lisování, isostatické lisování, žárové lisování, žárové isostatické lisování, keramické povlaky. Kompozity. Vytvrzování reaktoplastových pryskyřic a jeho kontrola. Prepregové technologie, navíjení a pultruze, lisování, injektážní technologie, strojní stříkání. Zpracování termoplastických kompozitů, výroba sendvičových struktur. Technologie přípravy nanokompozitů s polymerní matricí. Kompozity s keramickou matricí. Kompozity uhlík- uhlík.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Plasty. Reologie polymerních tavenin. Vstřikování, vytlačování, vyfukování, tvarování, svařování, práškové technologie. Keramika. Příprava keramických prášků. Slinování a reakční slinování. Lisování, isostatické lisování, žárové lisování, žárové isostatické lisování, keramické povlaky. Kompozity. Vytvrzování reaktoplastových pryskyřic a jeho kontrola. Prepregové technologie, navíjení a pultruze, lisování, injektážní technologie, strojní stříkání. Zpracování termoplastických kompozitů, výroba sendvičových struktur. Technologie přípravy nanokompozitů s polymerní matricí. Kompozity s keramickou matricí. Kompozity uhlík- uhlík.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Engineered Materials Handbook, Vol.2 Engineering Plastics, ASM International 1988, ISBN 0871702797.

2. Mallick,P.K. - Newman,S.: Composite Materials Technology, Hauser 1990, ISBN 3 446 156844.

3. Schwartz, M.M.: Handbook of Structural Cermaics, McGraw-Hill 1992, ISBN 0070557195.

Poznámka:

Garant - Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10891902.html