Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zpracování a kvalita kovových materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O004 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Františka Pešlová
Přednášející:
Františka Pešlová
Cvičící:
Františka Pešlová
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Komplexní přístup k jakosti technického objektu. Pojetí kvality a spolehlivosti materiálu pro výrobu konstrukčních prvků. Odraz kvality výroby materiálů na jejich životnost v konstrukcích.

Kvantifikace životnosti technických objektů. Mezní stavy materiálů v konstrukci. Členění mezních stavů v technickém objektu podle důvodu vzniku. Přípustnost vad a defektů v materiálech. Vliv čistoty materiálu na jeho další zpracování. Zbytková napjatost v materiálech po předchozích technologiích. Vliv tváření, svařování, slévání a povrchových úprav na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Odraz výrobních technologií na kvalitu povrchu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Komplexní přístup k jakosti technického objektu. Pojetí kvality a spolehlivosti materiálu pro výrobu konstrukčních prvků. Odraz kvality výroby materiálů na jejich životnost v konstrukcích.

Kvantifikace životnosti technických objektů. Mezní stavy materiálů v konstrukci. Členění mezních stavů v technickém objektu podle důvodu vzniku. Přípustnost vad a defektů v materiálech. Vliv čistoty materiálu na jeho další zpracování. Zbytková napjatost v materiálech po předchozích technologiích. Vliv tváření, svařování, slévání a povrchových úprav na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Odraz výrobních technologií na kvalitu povrchu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí, I. díl, ISBN ? 978 ? 80 ? 7204555 ? 6; ISBN ? 978 -80 -2143545 ? 2; CERM Rok vydání, 2008, BRNO ČR

Janíček, P.: Systémová metodologie, Brána do řešení problémů, ISBN-978-80-7204-887-8; CERM Rok vydání, 2014, BRNO ČR

Vlček, J.: Systémové inženýrství, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Sedláček, M. a kol.: Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Nakladatelství MU, Brno 2012

Poznámka:

Garant - Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10891802.html