Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální metody v nauce o materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O001 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Ladislav Cvrček
Přednášející:
Ladislav Cvrček
Cvičící:
Ladislav Cvrček
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Pokročilé zobrazovací a difrakční metody (transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, řádkovací elektronová mikroskopie, určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření). Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce. Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní). Vybrané problémy stereologie, termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření. Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pokročilé zobrazovací a difrakční metody (transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, řádkovací elektronová mikroskopie, určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření). Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce. Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní). Vybrané problémy stereologie, termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření. Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Macek.K.- Hnilica,F. - Starý,V.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze.

2. Jandoš,F. - Říman,R. - Gemperle,A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha, SNTL, 1985.

Poznámka:

Garant - Prof. Ing. Karel Macek, DrSc.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10891502.html