Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané partie z aerodynamiky nízkých rychlostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22T005 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Václav Brož, Tomáš Čenský
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Dynamika nestlačitelných, nevazkých proudových polí.

Pojmy cirkulace a rotace v proudovém poli.

Popis dvourozměrných, nestlačitelných potenciálních proudových polí. Laplaceova

rovnice.

Skládání jednoduchých případů proudění, potenciální obtékání válce.

Základní rovnice mezní vrstvy při obtékání tělesa ustáleným, dvourozměrným,

nestlačitelným proudem.

Laminární mezní vrstva.

Turbulentní mezní vrstva.

Charakteristiky turbulence, přechod laminarita-turbulence.

Dvourozměrné, nestlačitelné obtékání tenkého profilu.

Teorie tenkého profilu.

Teorie utváření tlouštkové funkce tenkého profilu.

Nestlačitelné obtékání přímého křídla konečného rozpětí.

Vírové schéma křídla, odplouvající víry, srázové poměry na křídle, vírový a

indukovaný odpor křídla.

Vztlak křídla, Prandtlova teorie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.)Dynamika nestlačitelných, nevazkých proudových polí.

2.)Pojmy cirkulace a rotace v proudovém poli.

3.)Popis dvourozměrných, nestlačitelných potenciálních proudových polí. Laplaceova

rovnice.

4.)Skládání jednoduchých případů proudění, potenciální obtékání válce.

5.)Základní rovnice mezní vrstvy při obtékání tělesa ustáleným, dvourozměrným,

nestlačitelným proudem.

6.)Laminární mezní vrstva.

7.)Turbulentní mezní vrstva.

8.)Charakteristiky turbulence, přechod laminarita-turbulence.

9.)Dvourozměrné, nestlačitelné obtékání tenkého profilu.

10.)Teorie tenkého profilu.

11.)Teorie utváření tlouštkové funkce tenkého profilu.

12.)Nestlačitelné obtékání přímého křídla konečného rozpětí.

13.)Vírové schéma křídla, odplouvající víry, srázové poměry na křídle, vírový a

indukovaný odpor křídla.

14.)Vztlak křídla, Prandtlova teorie.

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Brož V.

Aerodynamika nízkých rychlostí

2. Dvořák R.

Vnitřní aerodynamika

3. Dvořák R., Kozel K.

Matematické modelování v aerodynamice

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10889202.html