Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální aerodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22T003 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Základy aerodynamického experimentu v leteckých a technických aplikacích.

Úloha aerodynamického experimentu. Základní charakteristiky aerodynamických experimentů vnější a vnitřní aerodynamiky. Modelová podobnost, vliv měřítka modelu, kritéria podobnosti. Rozdělení a základní charakteristiky aerodynamických tunelů a zkušebních tratí. Provedení, konstrukce a provoz aerodynamických tunelů. Měření aerodynamických sil a momentů na modelech. Aerodynamické váhy, jejich provedení a kalibrace. Provedení a konstrukce modelů pro aerodynamické zkoušky. Uložení modelù v měřicím prostoru. Měření odporu závěsů a interferencí. Měření tlaku, rychlosti a směru proudící tekutiny. Měření v ustáleném a neustáleném proudu. Elektrické tlakové převodníky piezoelektrické, tenzometrické a kapacitní. Využití termoanemometrie a LDA pro měření rychlosti a směru proudicí tekutiny. Metody měření teploty, bezdotykové měření teploty. Integrované měřicí systémy a zpracování dat. Metody zviditelňování proudění. Vyhodnocení výsledků aerodynamického experimentu, vliv umístění a uložení modelu v měřicím prostoru, tunelové korekce. Přesnost a opakovatelnost měření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úloha aerodynamického experimentu. Základní charakteristiky aerodynamických

experimentů vnější a vnitřní aerodynamiky.

2. Modelová podobnost, vliv měřítka modelu, kritéria podobnosti.

3. Rozdělení a základní charakteristiky aerodynamických tunelů a zkušebních tratí.

4. Provedení, konstrukce a provoz aerodynamických tunelů.

5. Měření aerodynamických sil a momentů na modelech. Aerodynamické váhy, jejich

provedení a kalibrace.

6. Provedení a konstrukce modelů pro aerodynamické zkoušky. Uložení modelù v měřicím

prostoru.

7. Měření odporu závěsů a interferencí.

8. Měření tlaku, rychlosti a směru proudící tekutiny. Měření v ustáleném a neustáleném

proudu.

9. Elektrické tlakové převodníky piezoelektrické, tenzometrické a kapacitní.

10. Využití termoanemometrie a LDA pro měření rychlosti a směru proudicí tekutiny.

11. Metody měření teploty, bezdotykové měření teploty.

12. Integrované měřicí systémy a zpracování dat.

13. Metody zviditelňování proudění.

14. Vyhodnocení výsledků aerodynamického experimentu, vliv umístění a uložení modelu v

měřicím prostoru, tunelové korekce. Přesnost a opakovatelnost měření.

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jirsák M.

Experimentální zařízení a metody v mechanice tekutin

2. Šoch P., Vrátný J.

Experimentální metody v mechanice tekutin I.

3. Šoch P., Vrátný J., Mařík J.

Mechanika tekutin - experimentální metody

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10889002.html