Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aeroelasticita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22T002 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Rovnice statické aeroelasticity. Přerozdělení zatížení vztlakové plochy, účinnost řízení a reverze řízení. Torzní divergence vztlakové plochy. Příčinkové deformační pohybové rovnice. Vlastní způsoby kmitání. Zobecněné Lagrangeovy pohybové rovnice ideální konstrukce. Modely viskózního, materiálového a suchého tlumení. Rovnice nestacionárních proudových polí. Aerodynamika kmitavého pohybu. Přechodové funkce a Duhamelův integrál aerodynamických sil obecného pohybu. Rovnice potenciálního flutteru. Nelineární formy flutteru. Dynamická odezva na průlet izolovaným poryvem periodickou poryvovou řadou a náhodným turbulentním ovzduším. Buffeting. Servoelasticita. Teorie podobnosti a modelování aeroelastických jevů.

Požadavky:

Absolvování předmětu se zaměřením na základy aeroelasticity.

Osnova přednášek:

1. Statická a dynamická aeroelasticita

2. Rovnice statické aeroelasticity

3. Torzní divergence, přerozdělení zatížení, účinnost a reverze řízení

4. Deformační pohybové rovnice

5. Vlastní způsoby kmitání

6. Lagrangeovy pohybové rovnice

7. Modely tlumení

8. Aerodynamika kmitavého pohybu nosné plochy

9. Aerodynamika obecného pohybu

10. Rovnice potenciálního flutteru

11. Nelineární flutter

12. Dynamická odezva

13. Buffeting. Servoelasticita

14. Teorie podobnosti a modelování v aeroelastocitě

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bisplinghoff R. L., Ashley H: Principles of Aeroelasticity, Dower Publications 2002, ISBN 0-486-49500-0

Försching H.W.: Grunlagen der Aeroelastik, Springer-Verlag 1974,

ruský překlad: Osnovy aerouprugosti, Moskva Mašinostrojenie 1984

Fung Y. C.: An Introduction to the Theory of Aeroelasticity, Dower Publications 2002, ISBN 0-486-49505-1

Hodges D. H., Pierce G. A.: Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University Press 2002, ISBN 0-521-80698-4

Kopřiva Z, Maleček J: Aeroelasticita, VAAZ Brno 1982, poř. č. tisku U-904

Slavík S: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01415-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10888902.html