Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamika a mechanika letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22T001 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Základy aerodynamiky a mechaniky letu.

Vlastnosti kapalin a plynů. Mezinárodní standardní atmosféra.

Aerodynamické síly a momenty na letadle.

Základní fyzikální zákony proudění plynů. Měření rychlosti letu.

Základy experimentální aerodynamiky.

Aerodynamické profily, vztlakové, odporové, momentové charakteristiky.

Aerodynamika křídla.

Dynamika plynů a úvod do aerodynamiky vysokých rychlostí.

Letové výkony při ustálených letových režimech, horizontální let.

Stoupavý let a dostup.

Zatáčka.

Dolet a vytrvalost.

Vzlet a přistání.

Letové výkony při neustálených letových režimech.

Stabilita letu, řiditelnost.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.)Vlastnosti kapalin a plynů. Mezinárodní standardní atmosféra.

2.)Aerodynamické síly a momenty na letadle.

3.)Základní fyzikální zákony proudění plynů. Měření rychlosti letu.

4.)Základy experimentální aerodynamiky.

5.)Aerodynamické profily, vztlakové, odporové, momentové charakteristiky.

6.)Aerodynamika křídla.

7.)Dynamika plynů a úvod do aerodynamiky vysokých rychlostí.

8.)Letové výkony při ustálených letových režimech, horizontální let.

9.)Stoupavý let a dostup.

10.)Zatáčka.

11.)Dolet a vytrvalost.

12.)Vzlet a přistání.

13.)Letové výkony při neustálených letových režimech.

14.)Stabilita letu, řiditelnost.

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. V.Brož

Aerodynamika nízkých rychlostí

2. V.Brož

Aerodynamika vysokých rychlostí

3. Dvořák R.

Vnitřní aerodynamika

4. Dvořák R., Kozel K.

Matematické modelování v aerodynamice

5. V.Tichopád

Letové výkony

6. V.Tichpád

Letové vlastnosti

7. V.Daněk

Mechanika letu I.(Letové výkony)

8. M.Daněk

Mechanika letu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10888802.html