Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z návrhu letounu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22O009 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Etapy návrhu letounu. Celková koncepce. Hmotová analýza. Hlavní návrhové parametry. Pohonná jednotka. Návrh základních částí letounu. Kontrola výkonů. Kontrola stability a řiditelnosti. Optimalizace návrhových parametrů z hlediska výkonů a vlastností.

Požadavky:

Absolvování kurzů: Aerodynamika nízkých rychlostí, Aerodynamika vysokých rychlostí, Mechanika letu.

Osnova přednášek:

Etapy návrhu letounu.

Celková koncepce letounu.

Úvodní odhady hmotnosti.

Hlavní návrhové parametry.

Pohonná jednotka.

Hmotnostní rozbor. Poloha těžiště.

Kontrola výkonů.

Návrh hlavních částí letounu (křídlo, trup, ocasní plochy).

Kontrola stability a řiditelnosti.

Optimalizace návrhových parametrů z hlediska analýzy výkonů a vlastností (profiláž, křídlo, vztlaková mechanizace, řídící plochy, trup, podvozek, pohonná jednotka).

Specifické požadavky na letouny při vysokých rychlostech.

Osnova cvičení:

Individualní projekt.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design.

Stinton D.: The Design of The Airplane.

Raymer D. P.: Aircraft Design.

Kücheman D.: The Aerodynamic Design of Aircraft.

Eger S.M.: Projektirovanie samoljotov.

Anderson J.D.: Aircraft Performance and Design.

Daněk V.: Projektování letadel.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10888402.html