Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecké vrtule

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22O004 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Aerodynamické charakteristiky leteckých vrtulí. Metody popisu práce vrtule vedoucí ke stanovení tahu, výkonu a účinnnosti. Rozložení zatížení po vrtulovém listu. Aerodynamické optimum pro návrh vrtulového listu.

Požadavky:

Absolvování kurzů: Aerodynamika nízkých rycholostí, Aerodynamika vyských rychlostí, Mechanika letu.

Osnova přednášek:

Kinematické poměry na vrtulovém listu.

Tah a výkon vrtule.

Aerodynamické charakteristiky vrtule (vrtule pevná a stavitelná). Součinitel tahu a výkonu, účinnost.

Stanovení tahové křivky vrtule.

Ideální propulsor. Ideální vrtule.

Vírový popis vrtule. Vztahy pro součinitel tahu a výkonu. Složky rychlostí v závislosti na cirkulaci.

Listová teorie.

Rozložení cirkulace na vrtulovém listu.

Návrh vrtulového listu.

Optimalizační úlohy vedoucí k maximální účinnosti.

Osnova cvičení:

Individuální projekt.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Alexandrov V. L.: Letecké vrtule.

Theodorsen T.: Theory of Propellers.

Leisham J.G.: Principles of Helicopter Aerodynamics.

Švéda J.: Teorie vrtulí a vrtulníků.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10887902.html