Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22O002 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Etapy vývoje letounu a problematika návrhu ve vazbě na letecké předpisy (bezpečnost, spolehlivost). Tvorba technických informací a jejich přenos, technologie montáže draku. Hmotové struktury konstrukce, kategorizace hmot a jejich charakteristiky. Rozbor mezních stavů konstrukcí způsobené zpětnovazebními vlastnostmi netuhé konstrukce (aeroelasticita) a únavových poruch. Vzletové a přistávací charakteristiky. Konstrukce křídel a ocasních ploch s hledem na aerodynamické a letové vlastnosti. Konstrukce trupu se zřetelem na platicí a ostatní užitečné prostory. Systémy řízení, automatizace. Pojezdové a tlumicí vlastnosti podvozků. Ekonomické aspekty letecké výroby.

Požadavky:

Absolvování předmětu seznamující se základy konstrukci letadel

Osnova přednášek:

1. Etapy vývoje letounu

2. Návrhová filosofie a předpisy

3. Tvorba a přenos tvarových informací

4. Sestavování draku

5. Hmoty a hmotové charakteristiky. Centráže

6. Aeroelasticita

7. Únavové poruchy leteckých konstrukcí

8. Vzletové a přistávací charakteristiky

9. Vliv uspořádání a geometrie křídel na aerodynamické a letové vlastnosti

10. Návrhové požadavky na trup, prostory pro užitečné zatížení

11. Ocasní plochy - stabilita a řiditelnost

12. Automatika a systémy v řízení

13. Podvozky - tlumení a pojezdové charakteristiky

14. Rozpočty a náklady

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta České vysoké učení technické v Praze, vydavatelstí ČVUT Praha 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta České vysoké učení technické v Praze, vydavatelstí ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03338-4

Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design, Kluwer Academic Publishers, Delft 1982, ISBN 90-247-2724-3

Currey N. S.: Aircraft Landing Gear Design: Principles and Practices, AIAA Education Series, Washington 1988, ISBN 0930403-41-X

Raymer D. P.: Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, Washington 1989, ISBN 0-930403-51-7

Roskam J.: Airplane Design PART III - Layout Design of Cockpit, Fuselage, Wing and Empennage: Cutaways and Inboard Profiles, The University of Kansas, 1989

Roskam J.: Airplane Design PART IV - Layout Design of Landing, Gear and Systems, Wing and Empennage: Cutaways and Inboard Profiles, The University of Kansa, 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10887702.html