Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systémy řízení letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22G020 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Dynamické vlastnosti letadla, pohybové rovnice, předpoklady, odvození, linearizace. Pohyb letadla podélný, úplný a jeho aproximace. Pohyb letadla stranový, úplný a jeho aproximace. Identifikace dynamických vlastností letadla z letových měření. Počítačová podpora řešení dynamiky letu. Systémy řízení dynamiky letu - autopiloty, jejich struktura a třídění. Vedení letadla po trati, charakteristika, kinematika trati. Systémy automatického řízení letu letadla, struktura, specifikace. Stabilizace vzdušné rychlosti. Vedení letadla po trati ve vertikální rovině. Vedení letadla po trati v horizontální rovině. Automatické řízení závěrečné fáze letu. Vedení letadla po sestupové rovině. Vedení letadla v kurzové rovině. Vazba dynamicko výkonová, systémy umělého citu. Systémy umělé stabilizace. Způsoby řízení leteckých motorů. Palubní a letové postupy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10887202.html