Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management a teorie rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22G012 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Systém, podnik, okolí, kybernetický přístup. Cílové chování systému, strategie a soustava podnikových cílů. Tvorba cílů, změna cílů organizace při rozhodování, regulační vazby a řízení pomocí cílů. Plánovací předpoklady s využitím marketingových metod a implementace strategií. Organizační teorie, organizační struktura, organizační kultura a celosvětové organizování. Globální ekonomika: základní charakteristiky okolí podniku a vznikající změny v podnikovém systému. Management změny, přechod od funkčního přístupu k řízení procesů a reengineeringu, alternativy zeštíhlování technologických procesů. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje podnikového okolí. Manažerský rozhodovací proces v případě jistoty, rizika a nejistoty, racionální postup řešení rozhodovacích problémů, individuální a skupinové rozhodování. Mezinárodní management. Kontrolní systémy - zpětné a dopředné vazby v těchto systémech. Vytváření systémů mezinárodní kontroly. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Koncepce řízení kvality. Personální strategie a motivační strategie moderního řízení. Podnikatelská etika zaměřená na hospodářské rozhodování. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10886402.html