Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané partie z aerodynamiky vysokých rychlostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22A004 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých, stlačitelných tekutin.

Rázové vlny, kolmá rázová vlna.

Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze.

Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině.

Základní vztahy jednorozměrového proudění.

Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.

Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.

Interakce rázové vlny s vazkou mezní vrstvou.

Subsonické obtékání aerodynamického profilu.

Dvourozměrové supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické profily.

Kritické Machovo číslo, Machovo číslo odporové divergence. Superkritické profily.

Transonické obtékání aerodynamického profilu.

Šípové křídlo při obtékání subsonickou, transonickou a supersonickou rychlostí.

Uspořádání křídla a letounu pro obtékání transsonickou a supersonickou rychlostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.)Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých,

stlačitelných tekutin.

2.)Rázové vlny, kolmá rázová vlna.

3.)Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze.

4.)Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině.

5.)Základní vztahy jednorozměrového proudění.

6.)Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.

7.)Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.

8.)Interakce rázové vlny s vazkou mezní vrstvou.

9.)Subsonické obtékání aerodynamického profilu.

10.)Dvourozměrové supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické

profily.

11.)Kritické Machovo číslo, Machovo číslo odporové divergence. Superkritické profily.

12.)Transonické obtékání aerodynamického profilu.

13.)Šípové křídlo při obtékání subsonickou, transonickou a supersonickou rychlostí.

14.)Uspořádání křídla a letounu pro obtékání transsonickou a supersonickou rychlostí.

Osnova cvičení:

Individuální projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Brož V.

Aerodynamika vysokých rychlostí

2. Dvořák R.

Transonické proudění

3. Dvořák R.

Vnitřní aerodynamika

4. Dvořák R., Kozel K.

Matematické modelování v aerodynamice

5. Dejč M.E.

Technická dynamika plynů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10884902.html