Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika kolejových vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W21A001 ZK 30
Garant předmětu:
Ladislav Rus
Přednášející:
Ladislav Rus
Cvičící:
Ladislav Rus
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidla.

Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti, buzených nerovností tratě harmonického průběhu.

Nelineární prvky vypružení a tlumení.

Výpočet odezev sil a zrychlení na podvozku a skříni vozidla na harmonické buzení.

Teorie náhodných procesů s ohledem na náhodné buzení kolejových vozidel. Výpočet korelačních funkcí,vzájemných korelačních funkcí a výkonových spektrálních hustot.

Stavba matematických modelů kolejových vozidel v prostorovém uspořádání. Výpočet odezev prostorových modelů na náhodné buzení.

Kmitání hmotného kontinua-ohybové kmitání skříní vozidla.

Požadavky:

Znalosti dynamiky

Osnova přednášek:

1.Základní kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.

2.Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

3.Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.

4.Matematické modely a metody výpočtů.

5.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.

6.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.

7.Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.

8.Vliv nelinearit a vnitřní tuhosti na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

9.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

10.Vliv nelinearit a vnitřního nelineárního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

11.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

12.Odezva dynamických systémů na náhodné buzení

13.Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.

Osnova cvičení:

Cvičení z témat

1.Kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.

2.Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

3.Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.

4.Matematické modely a metody výpočtů.

5.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.

6.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.

7.Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.

8.Vliv nelinearit a vnitřní tuhosti na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

9.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

10.Vliv nelinearit a vnitřního třecího tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

11.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

12.Odezva dynamických systémů na náhodné buzení

13.Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.

Cíle studia:

Zkouška

Studijní materiály:

- Němec, Rus, Synek, Kolář, Krupička: Dynamické jevy, namáhání a porušování

pojezdu lokomotiv, NADAS 1986

- Freibauer, Rus, Zahrádka: Dynamika kolejových vozidel, NADAS, 1991

- Švejnoch, a kol (Rus): Teorie kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 1991

- Kolář: Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 2009

Poznámka:

Dynamika kolejových vozidel-DKV

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
V tomto semestru se předmět nerozvrhuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10883902.html