Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do modelování a simulací v technice prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O007 ZK 3P+3C česky
Garant předmětu:
Joannes Hensen
Přednášející:
Joannes Hensen
Cvičící:
Joannes Hensen
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Dr. Ir. Jan Hensen

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D.

Přednášky a studijní materiál dostupný na internetu podávají přehled softwarových nástrojů pro analýzu a projektování budov a zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci. Cílem je ukázat klíčové pojmy a koncepce, způsob jejich zpracování v řadě různých simulačních programů a dále možnosti použití různých softwarů. V praktické části předmětu studenti získají zkušenosti s vybraným programem pro energetickou simulaci budov a zařízení techniky prostředí. Výuka probíhá v angličtině.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Budova jako spojení stavby, energetických systémů, vnitřního a venkovního prostředí. Softwarové nástroje pro energeticky úsporné projektování, jejich potenciál a omezení, možnosti použití. Simulace energetických bilancí budov. Venkovní prostředí, referenční klimatické roky. Technické systémy (vytápění, větrání, klimatizace) a jejich regulace. Kvalita vnitřního prostředí, tepelná pohoda. Ověřování a platnost výsledků modelování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courseware/CVUT-introd/

[2] Clarke J. A.: Energy Simulation in Building Design, 2nd ed. Butterworth-Heinemann,

Oxford, 2001.

[3] Malkawi A. M., Augenbroe G. (editors): Advanced Building Simulation. Spon Press,

New York, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10879402.html