Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Alternativní zdroje energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16A002 ZK 6P+0C česky
Garant předmětu:
Tomáš Matuška
Přednášející:
Tomáš Matuška
Cvičící:
Tomáš Matuška
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Předmět rozšiřuje znalosti získané v předchozím studiu. Zabývá se podrobně energetickými bilancemi jednotlivých typů alternativních zdrojů a zkoumá základní fyzikální principy energetických přeměn.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Solární energie - vnitřní a vnější energetická bilance kolektoru, optimalizace plochých kolektorů; návrh a optimalizace solárních soustav. Využití geotermální energie, tepelná čerpadla - návrh chladivových okruhů a jednotlivých prvků tepelných čerpadel, návrh zdrojů tepla s tepelnými čerpadly a jejich optimalizace. Návrh a dimenzování nízopotenciálních zdrojů tepla a jejich dynamika. Využití biomasy - rostlinného a živočišného původu. Zplyňování, pyrolýza, speciální zařízení na spalování biomasy - návrh zdrojů tepla. Výroba tekutých biopaliv a bioplynu. Vodíkové hospodářství, palivové články, výroba vodíku s využitím alternativních zdrojů energie. Ekonomické, energetické a sociální aspekty využití alternativních zdrojů energie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie, Praha: ČVUT v Praze, 2003. 213 s. ISBN 80-01-02802-X (in Czech)

Duffie, J., Beckman, W.: Solar Engineering of Thermal Processes. 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc. 1991. ISBN 0-471-51056-4

Kreider, J., Kreith, F.: Solar Energy Handbook. McGraw-Hill, Inc. 1981. ISBN 0-07-035474-X

Murtinger, K., Beranovský, J.: Energie z biomasy, Praha: ERA, ISBN: 80-7366-071-7 (in Czech)

Hodák, T., Gabriel, P., Dušička, P., Čihák, F.: Malé vodní elektrárny, Bratislava, JAGA GROUP, s.r.o. 2006, ISBN 80-88905-45-1

Rychetník, V., Janoušek,J., Pavelka, J.:Větrné motory a elektrárny. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01563-7 (in Czech)

Hoffmann, P.:Tomorrow's Energy: Hydrogen, Fuel Cells, and the Prospects for a Cleaner Planet, MIT Press, 2001, ISBN 026258221X

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10878002.html