Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dvoufázové proudění v parních turbínách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15T001 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl předmětu:

Seznámení s problematikou vzniku, vývoje a negativních dopadů přítomnosti kapalné fáze mokré vodní páry v parních turbínách.

Základní témata:

Proudění mokré vodní páry v průtočné části parních turbín je doprovázeno snížením účinnosti a erozí lopatek. Jako základ pro pochopení a zvládnutí teoretických analýz dvoufázového proudění je uveden fyzikální i matematický model expandující páry s nukleací a kondenzací i vznik sekundárních kapek s erozivními účinky. Zároveň je zahrnuta problematika experimentálního výzkumu mokré vodní páry v turbínách.

Témata:

Proudění mokré vodní páry v parních turbínách. Snížení účinnosti a spolehlivosti stroje. Nukleace a kondenzace primárních kapek v expandující páře. Vznik sekundárních kapek s erozivními účinky. Přídavné energetické ztráty vlhkostí v turbínovém stupni. Instrumentace pro výzkum mokré páry v energetických systémech. Opatření ke zmenšení škodlivého vlivu vlhkosti páry v turbínách fosilních, jaderných i alternativních elektráren.

Požadavky:

Absolvování předmětů Mechanika tekutin, Termodynamika, Parní a plynové turbíny v inženýrském studiu.

Osnova přednášek:

Fyzikální princip vzniku mokré vodní páry v dýze a v průtočné části parních turbín. Homogenní a heterogenní mechanismus vzniku primárních kapek. Kritická kondenzační jádra a zákony jejich růstu. Matematický model vzniku a proudění mokré vodní páry. Separace primárních kapek na povrch lopatek. Vznik sekundárních kapek. Přídavné energetické ztráty vlhkostí v turbínovém stupni. Eroze lopatek. Opatření ke zmenšení škodlivého vlivu vlhkosti páry v turbínových stupních fosilních a jaderných turbín.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Moore, M.J. and Sieverding, C.H.: Two-phase steam flow in turbines and separators: theory,instrumentation, engineering. Hemisphere Publishing corporation, 1976.

Doporučená:

Gyarmathy, G.: Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine. Dissertation ETH Zürich, Juris Verlag, Zürich, 1962.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10877302.html