Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inteligentní měřicí a řídicí systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14O003 ZK 3P+3C
Garant předmětu:
Jan Chyský
Přednášející:
Jan Chyský
Cvičící:
Jan Chyský
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Kurrz rozšířuje znalosti z mikropočítačových systémů a jejich použití v měřicí a řídicí technice. Seznamuje s technikami získání, vyhodnocení a zpracování signálu pomocí systémů na bázi prostředků výpočetní techniky zejména signálových procesorů a personálních počítačů se zásuvnými kartami. Virtuální instrumentace, grafické programovací prostředky LabView MATLAB/Simulink, Vnitřní a vnější komunikační sběrnice (SPI, I2C, CAN, ASI atd.). Konstrukce, vlastnosti, programování vestavěných (embeded) systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Digitální zpracování signálu, vzorkování a kvantování

2.Převodníky A/D, principy, statické a dynamické vlastnosti, vliv rušení na měřenou hodnotu, elektromagnetická kompatibilita

3.Filtrace digitálního signálu, filtry s konečnou (FIR) a nekonečnou (IIR) inpulzní odezvou. Programová realizace filtrů FIR a IIR.

4.Algoritmy a metody pro vyhodnocení digitálního signálu. Fourierova a korelační analýza.

5.Přenos informace v základním a přeneseném pásmu, přenosový kanál, modulační a přenosová rychlost, signál, šum

6.Kódování, bezpečnostní a samoopravitelné kódy, hamingova vzdálenost

7.Vestavné systémy (system NI CompactRIO)

8.Specializované procesory, multiprocesorová komunikace, sběrnice SPI a I2C

9.Vnější komunikační sběrnice, CAN, ASI, MODBUS atd.

10. PC jako měřicí počítač. Zásuvné měřicí karty. Měřicí řetězce s personálním počítačem z hlediska EMC.

11.Virtuální instrumentace, grafické programovací prostředky LabView, MATLAB/Simulink

12.Signálové procesory, struktura, I/O systém, speciální měřící procesory. Instrukce zaměřené na zpracování signálu. Operace v pevné a pohyblivé řádové čárce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.J. Prchal: Signály a soustavy, ČVUT Praha, 1992

2.B. Pšenička, V. Davídek: Prostředky digitálního zpracování signálů, ČVUT, Praha 1992

3.Chen Chi-Tsong: System and Signal Analysis. Saunders College Publishing, New York 1994

4.Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in instrumentation and Control, McGraw Hill, New York, 1994

5.Firemní literatura National Instruments

Poznámka:

Theoretical and practical knowledge needed for computer systems in measurement and control systems

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10875502.html