Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektromagnetická kompatibilita v měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14O002 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přenos signálů v měřících soustavách. Přenos signálu po metalickém vedení, impedanční přizpůsobení. Neurčitosti analogového měření a přenosu. Elektromagnetické kompatibilita, definice standardu ISO. Cesty přenosu rušivého signálu, kapacitní, indukční, galvanická. Metodika a prostředky odrušení, galvanické oddělení analogových a digitálních signálů. Elektronické obvody pro úpravu signálu, proudová smyčka, modulátory. Filtrace signálu.

Příklady elektronických obvodů.

Požadavky:

Aktivní absolvování cvičení se zápisem o měřeních , zkouška dle základních temat přednášek

Osnova přednášek:

1.Přenos signálu po vedení, impedanční přizpůsobení

2.Cesty přenosu rušivého signálu, kapacitní, indukční, galvanická

3.Elektromagnetická kompatibilita, metodika a prostředky odrušení

4.Galvanické oddělení analogových a digitálních signálů

5.Optické prostředky přenosu signálu, optočleny, optokabely

6.Proudová smyčka, neurčitosti anal. měření a přenosu.

7.Standardy analog. a digit přenosu. Modulace a kódování signálů.

8.Přesné operační zesilovače. Multiplexory analogové a digitální.

9.Elektronické měřící obvody senzorů s výstupem U, Q, T.

10.Elektronické měřící obvody senzorů s výstupem R, L, C

11.Napájecí a referenční zdroje, generátory průběhů.

12.Příklady diagnostiky z analysy průběhu chvění a nerovnoměrností

otáčení

13.Statistická dynamika signálů, korelační a spektrální metody

vyhodnocení.

Osnova cvičení:

1.Orientace práce v laboratoři, nástroje a pomůcky pro elektroniku

2.Měření parametrů vedení, koaxiální, dvoulinka, kroucené, Zo, útlum, odrazy

3.Určení složek přenosu rušícího signálu

4.Měření statických a dynamických charakteristik optočlenu

5.Měření na optokabelu a jeho koncových převodníků, přenos, vliv deformací

6.Měření statické a dynamické chyby multiplexoru

7.Sestavení a odzkoušení zesilovače malých napětí a proudů s OZ

8.Sestavení a odzkoušení odporového můstku s OZ

9.Sestavení a odzkoušení proudového konvertoru

Cíle studia:
Studijní materiály:

HRDINA Z., VEJRAŽKA F.: Signály a soustavy,ČVUT-FEL, 2000,

ISBN 80-01-01726-5

JENČÍK J., VOLF J.: Technická měření. ČVUT-FS, 2002,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10875402.html