Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické pohony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14O001 ZK 6P+0C
Garant předmětu:
Jaroslav Novák
Přednášející:
Jaroslav Novák
Cvičící:
Jaroslav Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Regulační vlastnosti stejnosměrného motoru, přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací, zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce, problematika snímačů elektrických a neelektrických veličin používaných v elektrických pohonech, transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů, obecný matematický model asynchronního a synchronního stroje, modulace pro střídače, vektorová regulace asynchronního stroje, přímé řízení asynchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje, pohony se speciálními elektromotory, elektrické pohony v systémech se spalovacím motorem, rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace

Požadavky:

1. Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru

2. Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením

3. Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem

4. Vektorová šířkově pulsní modulace

5. Synchronní modulace

6. Přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací

7. Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce

8. Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech

9. Snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech

10. Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů

11. Obecný matematický model asynchronního stroje

12. Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích

13. Vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích

14. Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje

15. Základní principy přímého řízení asynchronního stroje

16. Přímé řízení podle Takahashiho, ISR

17. Obecný matematický model synchronního stroje

18. Regulace momentu synchronního stroje

19. Pohony s reluktančními motory

20. Specifika pohonů s lineárními motory

21. Pohony s piezomotory

22. Elektrické pohony v soustavách se spalovacím motorem

23. Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace

24. Princip a vlastnosti pulsního usměrňovače

Osnova přednášek:

1.Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru

2.Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem, vektorová šířkově pulsní modulace, synchronní modulace

3.Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací

4.Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce

5.Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech, snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech

6.Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů

7.Obecný matematický model asynchronního stroje

8.Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích, vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích

9.Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje

10.Základní principy přímého řízení asynchronního stroje, Přímé řízení podle Takahashiho, ISR

11.Obecný matematický model synchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje

12.Pohony s reluktančními motory, specifika pohonů s lineárními motory, pohony s piezomotory

13.Elektrické pohony v soustavách se spalovacím motorem

14.Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace, princip a vlastnosti pulsního usměrňovače

Osnova cvičení:

Konzultace

Cíle studia:

Předmět navazuje na kursy v magisterské formě studia. Cílem je prohloubení znalostí elektrických pohonů zejména v oblasti jejich automatické zpětnovazební regulace, v oblasti senzoriky, pohonů se speciálními elektromotory a elektromagnetické kompatibility

Studijní materiály:

I.O. Boldea, S.A. Nasar - Electric Drives - CRC Press, London , 2. W. Leonhard - Control of electric drives - Springer, Berlin

J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10875302.html