Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12O005 ZK 3P+0C
Garant předmětu:
Pavel Šafařík
Přednášející:
Pavel Šafařík
Cvičící:
Pavel Šafařík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Hlavním cílem předmětu Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech je připravit vysoce kvalifikované odborníky - specialisty - pro výzkum, v němž má proudění stlačitelné tekutiny významné místo. Předmět se zabývá dílčími problémy proudění stlačitelné tekutiny a je zaměřen na speciální jevy při proudění plynů a par.

Požadavky:

Účastníci kurzu budou provádět i samostatné domácí práce - studium, řešení úloh, protokoly, písemné tématické odborné pojednání, odborné vystoupení.

Osnova přednášek:

Termofyzikální vlastnosti plynů a par. Proudění plynů a jevy při proudění stlačitelné tekutiny. Transsonické proudění. Aerodynamické ucpání. Rázové vlny v transsonickém a supersonickém proudovém poli. Průtok plynů v kanálech. Odtržení proudu. Transsonická nestabilita. Průtok plynů v kanálech. Rovinné proudění stlačitelných tekutin. Šíření spojitých poruch v plynech. Výtoky plynů a par. Vírové struktury v proudovém poli. Obtékání odtokových hran. Proudění plynů a par v lopatkových mřížích. Metoda redukce dat. Modelování a podobnost při proudění stlačitelné tekutiny.

Osnova cvičení:

Výpočty proudových polí stlačitelné tekutiny v kanálech. Měření proudění stlačitelné tekutiny. Vizualizace proudění stlačitelné tekutiny. Další témata dle aktuálních možností v laboratořích a u počítačů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

A.H.Shapiro : The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, díl I a II, The Ronald Press Company, New York, 1954

J.D.Anderson, Jr. : Modern Compressible Flow, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990

R.Dvořák : Transsonické proudění, Academia, Praha, 1988

R.Dvořák, K.Kozel : Matematické modelování v aerodynamics, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1996

J.Amecke, P.Šafařík : Data Reduction of Wake Flow Measurements with Injection of an Other Gas, DLR FB 95-32, Göttingen, 1995

a další odborná a časopisecká literatura.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10873102.html