Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metodika experimentálních prací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12O002 ZK 3P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o základních metodách měření fyzikálních veličin v hydro, aero a termodynamice, organizaci experimentu a jeho vyhodnocení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Teorie podobnosti a rozměrová analýza.

Analogie.

Organizace experimentu v aero-, hydro- a termodynamice.

Experimentální zařízení, aerodynamické tratě a tunely pro různé účely.

Měření základních stavových veličin.

Speciální měřicí sondy.

Elektrické metody měření.

Snímače měřených veličin.

Hromadný sběr dat.

Řízení experimentu počítačem.

Zpracování výsledků měření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vlastní podklady

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10872902.html