Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Turbulence v atmosféře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12G002 ZK 3P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod - zavedení pojmu turbulence, historie, základní vlastnosti.

Teorie pohybu tekutin - dynamický systém (Lorenzův model), buněčné modely, kinetický popis, kontinuum.

Statistický popis turbulence, Reynoldsovy podmínky, pohybové rovnice, rovnice kontinuity v aproximaci mělké vody, problém uzávěru, korelace vyšších řádů, teorie turbulence.

Homogenní a izotropní turbulence - vlastnosti, korelační tenzor, pohybové rovnice.

Turbulentní difúze - Lagrangeova analýza.

Modely turbulence - algebraické (Prandtlova teorie přenosu hybnosti, Taylorova teorie přenosu vířivosti, von Kármánova podobnostní teorie), jednobodové modely (k-epsilon).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

H.Tennekes, J.L.Lumley: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, Mass, (1972),

H.A.Panofsky, J.A.Dutton: Atmospheric Turbulence, John Wiley and sons, (1984),

R.S.Azad: The Atmospheric Boundary Layer for Engineers, Kluwer Academic Publishers (1993),

Z. Jaňour.: Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum (2001).

References:

H.Tennekes, J.L.Lumley: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, Mass, (1972),

H.A.Panofsky, J.A.Dutton: Atmospheric Turbulence, John Wiley and sons, (1984),

R.S.Azad: The Atmospheric Boundary Layer for Engineers, Kluwer Academic Publishers (1993),

Z. Jaňour.: Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum (2001).

Klíčová slova:

Turbulence, atmosféra, pohybové rovnice, turbulentní difúze, modely turbulence.

Turbulence, Atmosphere, Equations of Motion, Turbulent Diffusion, Turbulence Models.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10872702.html