Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Programování pro WEB

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2375002 KZ 4 2P+2C
Přednášející:
Vladimír Hlaváč (gar.)
Cvičící:
Vladimír Hlaváč (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět rozšiřuje možnosti tvorby webových stránek v HTML resp. XHTML, jak jsou přednášeny v rámci základního předmětu ZPP (nyní PPS). Uvádí do podrobnějšího používání kaskádových stylů (CSS) na webových stránkách, do programování na straně klienta v jazyce JavaScript, do používání aktivních výpočtů a objektů na webových stránkách. Dále potom uvádí do programování na straně serveru v jazyce PHP, do propojení XHTML-JavaScript-PHP, a do způsobu používání databázových aplikací pomocí MySQL.

Součástí předmětu je vytvoření jednoduché aplikace na vhodném bezplatně dostupném serveru, na základě které bude předmět klasifikován. Aplikaci je možné vytvořit i samostatně mimo výukové hodiny.

Požadavky:

Účast na cvičeních nebo odevzdání úloh, zadaných na cvičení. Klasifikace je na základě odevzdané aplikace na zvoleném free-webovém serveru. Pro klasifikaci „výborně“ je nutné, aby aplikace byla funkční a nabízela alespoň dvě různé úrovně přístupu k tabulkám. Další upřesnění na adrese <a href=http://www.fs.cvut.cz/prt/web>www.fs.cvut.cz/prt/web</a>, individuální upřesnění na hlavac@fs.cvut.cz .

Osnova přednášek:

1.Free-web servery, bezplatné služby na Internetu. Opakování html značek v rozsahu ZPP. Další formáty souborů - pdf, tex, grafika - jpeg, gif, archivy - zip, tar, tgz.

2.html, xhtml, xml. Kódování češtiny - CP1250, ISO-8859-2, unicode (UNI8 a UNI16). Řečtina a symboly v html.

3.dhtml, styly (css i vestavěné), plug-in, obrázky

4.Formuláře - post, get. Odesílání formulářů poštou bez přispění serveru.

5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.

6.Javascript - absolutní umístění, div, události onmouseover a onclick

7.Javascript - objekty

8.php a jeho vztah k jazykům perl, C a BASIC (porovnání). Základní principy vytváření stránek v php.

9.php - metody get a post, formát předávaných dat (výhody a nevýhody a způsoby přístupu)

10.php - výpočty, funkce, procedury, přístup k souborům na serveru.

11.php - grafy, knihovny hotových aplikací

12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php

13.Vytváření projektů, provázanost stránek, aplikace v režimu klient - server, vazby server - server

14.Instalace aplikací Apache a MySQL na počítač s trvalým připojením k síti, konfigurační soubory v prostředí Linux a jejich nastavení z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.

Osnova cvičení:

1.Vytvoření vlastního účtu na vhodném serveru, jednoduchá html stránka.

2.Řečtina, symboly a indexy na webových stránkách. Kde hledat návody.

3.Použití stylů v hlavičce html souboru, samostatný css soubor.

4.Přidělení individuálních projektů studentům.

5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.

6.Javascript - absolutní umístění obrázků, událost onmouseover, popř. onclick

7.Javascript - objekty

8.Jednoduchý program v php.

9.php - použití metod get a post

10.php - výpočty, funkce, procedury, vytváření souborů na serveru.

11.php - archivy skriptů

12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php

13.Práce na projektech

14.Práce na projektech, klasifikace včas dokončených

Cíle studia:

V rámci cvičení nebo samostatně vytvořit interaktivní webovou stránku; se studenty docházejícími na cvičení bude vytvořena některá z typických aplikací, jako je knihovna, autopůjčovna apod. Vzhledem k rozsahu použitých jazyků budou představeny jen ty funkce, které jsou pro tyto aplikace zpravidla potřeba - kontrola vyplnění polí v javascriptu, odesílání dat, zpracování formulářů v php a vazba na SQL, generování stránek v php podle dat z SQL a autorizace uživatele, popřípadě další související funkce, dle zájmu studentů.

Studijní materiály:

1.Klán, Petr, Jindřich, Jindřich: WWW pro zelenáče. Neocortex, Praha 2002.

Ostatní zdroje jsou na internetu a budou doporučeny v průběhu cvičení, resp. přednášek.

Poznámka:

Pokud se někdo ohlásí jako vážný zájemce na adrese

hlavac@fs.cvut.cz ještě před zakončením výuky v zimním semestru, může si přednostně dohodnout téma, na které bude řešit projekt (= vytvářet webovou stránku) a případně také dobu, kdy studentovi budou vyhovovat cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-308
Hlaváč V.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
místnost T4:C1-308
Hlaváč V.
17:45–19:15
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10814702.html