Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do MATLABu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2366002 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Stanislav Vrána
Přednášející:
Cvičící:
Stanislav Vrána
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

MATLAB je interaktivní systém pro vědecké a technické výpočty založený na maticovém počtu. Tento produkt, který nabízí podporu pro řešení celé řady numerických problémů se stal důležitým nástrojem pro veškerou inženýrskou činnost. Předmět Úvod do MATLABu seznámí posluchače se základními prvky MATLABu a umožní tak absolventům jeho budoucí efektivní využívání.

Požadavky:

Předmět je určen pro studenty, kteří se rozhodli seznámit se systémem MATLAB. Tedy není vyžadována žádná úroveň znalosti tohoto systému.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

ÚVOD - popis základních komponentů systému. DATOVÉ TYPY - seznámení s datovými typy. MATICE A VEKTORY - způsoby zadávání matic a typy funkcí pro generování matic, maticové a skalární operace. VYKRESLOVÁNÍ GRAFů - tvorba dvourozměrných i třírozměrných grafů. PROGRAMOVÁNí - tvorba skriptů (m.souborů) a funkcí. Cykly, podmínky a logické operátory. MATEMATIKA - výpočet algebraických i diferenciálních rovnic, derivování, integrování, výpočet limity.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit posluchače se základy MATLABu, aby mohli tento systém používat při jejich studiu matematiky, fyziky, mechaniky atd.

Studijní materiály:

práce s HELPem, který je součástí systému

MATLAB a Simulink - Karban

MATLAB pro začátečníky- Zaplatílek, Doňar

MATLAB v MĚŘENÍ - Sedláček, Šmíd

Poznámka:

Předmět se otvírá při minimálním počtu 8 studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-404
Vrána S.
17:45–19:15
(paralelka 1)
Dejvice
Poč. učebna 404
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10814302.html