Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Praktická cvičení z analýzy konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226010 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je rozdělen do dvou oblastí:

-Teoretická část výuky, která seznamuje studenty s problematikou přípravy experimentu, měřením neelektrických veličin (teplota, tlak, deformace atd.) a problematikou tenzometrického měření

-Praktickou část jejímž cílem je osvojení dovedností spojených s instalací tenzometrů a realizace jednoduchého experimentu (příprava, instalace, zpracování dat atd.)

Požadavky:

Pružnost pevnost I., Pružnost pevnost II., Mechanika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání praktických dovedností a zkušeností spojených s přípravou experimentů.

Studijní materiály:

Výukové texty dostupné na www.kompozity.info

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10814102.html