Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Svařování, pájení a lepení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331064 Z,ZK 4 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Rozdělení jednotlivých metod svařování a popis jejich principů, zařízení, aplikací a způsobu použití. Svařování plamenem a řezání kyslíkem, elektrický oblouk, zdroje svařování pro obloukové svařování, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování v ochranných atmosférách. Odporové svařování. Rozdělení a popis jednotlivých metod pájení. Základy průmyslového lepení. Základy kontroly jakosti svařovacího procesu (kvalifikace svářečského personálu a postupů svařování). Základy kontroly svarových spojů (nedestruktivní a destruktivní metody).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10812502.html