Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická termodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2121004 Z,ZK 4 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti získané v základním kurzu termomechaniky směrem k praktickým aplikacím. Pozornost je věnována oběhům reálných tepelných motorů a strojů a jejich modifikacím a dále v praxi obvyklým způsobům respektování reálných vlastností látek i průběhu stavových změn

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní zákony TD pro uzavřené i otevřené soustavy. Aplikace z. z. na termodynamické oběhy. Stavová změna a oběh. Carnotův oběh. Carnotova účinnost

2.Modely plynů a jejich stavové rovnice, práce s podklady.

3.Základy molekulární teorie plynů. Odvození důležitých veličin. Souvislost s fenomenologickou termodynamikou.

4.Inženýrské přístupy k řešení nevratných stavových změn. Náhradní vratné stavové změny. Dissipace.

5.Nevratné stavové změny reálných plynů.

6.Oběh reálného stroje, indikátorový diagram a porovnávací oběh.

7.Oběhy pístových tepelných motorů a strojů.

8.Lopatkové tepelné motory - turbíny - stroje.

9.Reheat a Preheat faktor.

10.Proudové stroje. Letecké pohonné jednotky.

11.Úpravy oběhu, složitější případy a kombinace.

12.Oběh chladících strojů a tepelných čerpadel.

13.Výpočty složitějších soustrojí.

14.Výpočet pomocných zařízení - výměníky a pod.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10810402.html