Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská simulace řízených procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371085 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Operátorské a inženýrské simulátory jsou moderní nástroje pro zabezpečení připravenosti provozních pracovníků na vznik nenadálé provozní situace, pro poskytnutí podpory při prověřování prognóz, inovačních idejí, algoritmických změn. Vyžadují softwarovou podporu pro modelování průmyslových procesů a realizaci vhodného dialogu odpovídajícího současné úrovni HMI. Příklady aktivní tvorby dílčích modelů z oblasti energetických strojů a zařízení, leteckých motorů,a polohových mechanismů realizované v prostředí programu MATLAB/Simulink spolu s detailním seznámením způsobů ověření funkce regulace a řízení v reálných podmínkách, tj. včetně doplňujících regulačních a informačních funkcí jako je antiwind up, beznárazové přepínání, detekce diskredibility čidel, jsou hlavním cílem propojených přednášek a cvičení.

Požadavky:

Znalost terminologie a základních principů tvorby simulátorů a řídicích algoritmů v rozsahu přednesené látky.

Osnova přednášek:

Operátorské a inženýrské simulátory - základní typy, použití. Softwarová podpora pro modelování průmyslových procesů, příklady z oblasti energetických strojů a zařízení, leteckých motorů, polohových mechanismů realizované v MATLABu. Způsoby realizace HMI. Aproximace složitých modelů vhodná pro ověření funkce regulace a řízení v reálných podmínkách. Doplňující regulační a informační funkce (antiwind up, beznárazové přepínání, detekce diskredibility čidel). Aplikace na příkladech vlečné, extremální, adaptivní a několikahodnotové regulace.

Osnova cvičení:

Předmět je určen pro menší skupinu posluchačů v počítačové laboratoři, při níž přednášková a cvičební část se vzájemně prolínají, tzn., že ke každému tématu přednášky bezprostředně následuje počítačová simulace

Cíle studia:

Znalost terminologie a základních principů tvorby simulátorů a řídicích algoritmů v rozsahu přednesené látky.

Studijní materiály:

Šulc, B., Vítečková, : Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie ČVUT 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10809902.html