Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Praktická elektronika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PEL2 Z,ZK 2 2+0 česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Praktická elektronika 1 (12PEL1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Analýza šumu v elektronice, jeho potlačení a návrh „nízkošumové“ elektroniky. Měření šumu. Přesné měření času. Základy správného návrhu tištěných spojů pro rychlou digitální techniku.

Požadavky:

Základy elektroniky

Osnova přednášek:

1.Základní definice šum a vlastnosti. Tepelný šum. Šířka pásma šumu. Korelace. Excess Noise. Low-Frequency Noise. Shot Noise.

2. Model šumu v zesilovači. Napěťový model. Proudový model. Noise figure. Signal-to-Noise Ratio (SNR)

3. Šum ve zpětné vazbě zesilovačů. Invertující a neinvertující zapojení.

4. CAD pro analýzu šumu.

5. Šum v bipolárním a unipolárních tranzistorech.

6. Modelování Šumu. Šum v senzorech. Návrh nízkošumové elektroniky. Měření šumu.

7. Měření času a fázových rozdílů, oscilátory, fázový závěs.

8. Diskuze, konzultace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Analýza šumu.

Schopnosti:

Orientace v analyzování šumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kennedy, George 'Electronic Communication Systems' , 3rd Ed. ISBN 0-07-034054-4

Doporučená literatura:

[2] C. D. Motchenbacher, J. A. Connelly: Low-Noise Electronic System Design

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1080106.html